Lietuvos šaudymo į lauko taikinius asociacija
Lithuanian Field Target Shooting Association

"Field target" istorija

field-target-antic-gun

Per ketvirtį amžiaus FT užkariavo daugelio gerbėjų širdis. Entuziastai iš įvairių pasaulio šalių padarė įnašą į šią sporto šaką, iš kurių susidėjo pagrindiniai principai ir varžybų pravedimo metodika. Reikia pažymėt, kad egzistuoja bendros rekomendacijos ir patarimai, kuriais remiantis yra pravedamos oficialios varžybos (pagrindą sudaro taisyklės kaip saugiai elgtis su ginklais, kiek laiko yra skirta šūviui, procentinio santykio skirto šaudimui „nuo kelio“ ir „stovint“ nuo bendro šūvių skaičiaus, apribojimai ginklų galingumui, o taip pat reikalavimai skirti įskaitiniams taikiniams ir pačių varžybų organizavimui). Tačiau atskiro klubo varžybos gali būti pravedamos pagal „vietines“ taisykles. Tai gali būti disciplinos pakeitimas (egzistuoja HFT ir NHFT disciplinos), atstumas iki taikinio, pataikimo zonos dydis, laiko skirto šūviui ir kitų procedūrų skirtumai. Pagrinde tai priklauso nuo pačių varžybų lygio ir nuo dalyvių šaudymo meistriškumo. 
Field target‘as užgimė 1980 m. Anglijoje ir nuo to laiko anglai vertina tradicijas ir prisilaiko taisyklių, kurios yra priimtos britų asociacijoje (BFTA). Varžybose yra leidžiama dalyvauti šauliams, kurių ginklai yra „spiruokliniai“ arba „PCP“ (ginklai su suslėgto oro rezervuarais), su galia, neviršijančia 16 džiaulių. 
Paskutiniu metu anglų varžybose yra aiškiai jaučiamas padidintas dėmesys šaudimui iš pozicijų „nuo kelio“ ir „stovint“. Jaučiama tendencija didint šių pozicijų skaičių. Daug mažesnį dėmesį jie skiria pataikimo zonos dydžiui. 2005 m. vykusiame pasaulio čempionate, Weston parke, taikiniai buvo išstatyti daugiausiai vidutinėse ir tolimose distancijose, ir turėjo pakankamai dideles pataikimo zonas. 
Dar vienas anglų ypatumas – „darbas su vėju“. Kitaip sakant, mokėjimas šaudyt ir įvertint vėją. Vėjas prie žemės gana stipriai skiriasi nuo vėjo, kuris pūčia 2-3 metrų aukštyje, o ir nustatyti jo kryptį ir greitį tokiame aukštyje yra gana sudėtinga. Anglai labai mėgsta pridaryti spąstų, išstatant taikinius arba labai aukštai medžiuose, arba netoli nuo vandens. Pasaulio čempionate buvo keletas tokių linijų, kurios buvo paruoštos būtent pagal vėjo principą: iš pirmo žvilgsnio gana lengvi taikiniai pastatyti netoli vandens, nedarant jokios paklaidos vėjui – pataikyti į juos pasirodo buvo gana sudėtinga. 
Abskritai, angliškas Field target‘as prisilaiko gana griežtų principų. Pvz. per varžybas taikinys turi matytis bent iš vienos padėties. Ką tai reiškia? Jei šaudančiajam atsisėdus ir besitaikant maišo medžio šaka, bet iki jo kiti šauliai sėkmingai šaudė į šį taikinį, tai šis nepatogumas yra tik jo asmeninė problema. Reikia spėti pakeisti ir užimti patogią poziciją, nes laikui einant papildomos minutės neskiriamos. 
Amerikoje Field target‘as pradėjo vystytis apie 1985 m. Po Floridoje 1987 m. sėkmingai pravesto pirmo amerikos čempionato, buvo įkurta „Amerikos Field Target Asociacija“ (AAFTA). 
Kad pritraukt įvairaus lygio šaulius, amerikiečiai turi gana daug disciplinų su įvairiais reikalavimais. Jie gana stipriai išsiskiria nuo europietiškų, turi klasifikaciją ne pagal šautuvo galingumą, o pagal jo kainą, taip pat tai vienintelė asociacija, kuri yra įvedusi apribojimus optinio taikyklio priartinimui. Tačiau šiuo metu vyksta gana aktyvios diskusijos apie tai, kad AAFTA atvirų varžybų pravedimo taisykles priartint prie pagrindinių „Tarptautinės Field Target Federacijos“ (WFTF) taisyklių. 
Rusijoje pirmos FT varžybos buvo pravestos 2004 m. gegužės 9 dieną. Tais pačiais metais buvo įkurta „Nacionalinė Field Target Asociacija“ (NFTA). Kad turėtų galimybę dalyvauti oficialiose varžybose, kurias praveda „Tarptautinė Field Target Federacija“ (WFTF) ir kitos asociacijos, 2005m. NFTA istojo į WFTF, o taip pat buvo priimta į „Rusijos Šaulių Sąjungą“. 
Lenkijoje 2003 m. pabaigoje grupė šaulių entuziastų taip pat priėmė sprendimą įkūrti Field Target‘o asociaciją. Taigi, kaip ir Rusijoje, ji buvo įkurta 2004 m. ir pavadinta – „Polish Field Target Association“ (PFTA). Lenkai taip pat istojo į Tarptautinę federaciją, organizavo labai populiariais tapusius – „Pavasario Morsko sąskrydžius“ (į kuriuos stengiasi atvykti šauliai iš daugelio šalių), sugebėjo Field target‘ą iškelti į gana rimtą lygį. Be to, visų asociacijų, įeinančių į WFTF, balsavimo rezultatų dėka, gavo teisę pravesti „2006 m. Pasaulio Čempionatą“. 
Lenkų Field target‘o ypatumai pasižymi tuo, kad jie, atvirkščiai nei anglai, apsunkina sau situaciją dėka pataikimo zonos mažinimo. Čia dažnai 15 mm zoną galima sutikti ne tiktai 10-15 metrų atstumu, bet ir virš 20 metrų. Kas liečia taikinių matomumą, matomi jie ar ne, pavyzdžiui, ūgio stoka – tai išskirtinai šaulio problema. Pozicijos, skirtos šauti „nuo kelio“ ir „stovint“, neviršija 10 procentų nuo bendro taikinių skaičiaus. 
Išskyrus klasikinį FT, Lenkijoje taip pat labai populiarios yra medžioklinio Field target‘o (HFT) ir naktinioHFT disciplinos. Plačiau apie šias ir kitas disciplinas, jų specifikaciją ir taisykles – aprašysime artimiausiu metu. 
Lietuvoje Field target‘o pradžia galima būtų laikyti 2003 m. rugpjūčio 30 dieną Vilniuje įvykusiomis „Pirmosiomis mėgėjiškomis šaudymo pneumatiniais šautuvais varžybomis“. Viskas vyko gana primityviai, buvo šaudoma į popierinius taikinius, tačiau tai padėjo pamatus Field target‘o vystymuisi Lietuvoje. Po mėnesio jau įvyko antrosios varžybos, kuriose pirmą kartą buvo panaudotas krentantis FTtaikinys. Varžybų taisyklės ne visai atitiko Field target‘e naudojamas taisykles, tačiau tai nebuvo pagrindinis tikslas, kadangi grupelė entuziastų visai neturėjo jokios tarptautinės praktikos, tikslas buvo suvienyti žmones, kuriems įdomus toks sportas. Bet laikas bėgo – tobulėjo ir varžybos, 2004 m. rugsėjo 26 dieną buvo pravestos pirmos varžybos, kurios jau buvo įvardintos kaip „Field Target varžybos“. 
2005 m. liepos 4 dieną buvo įkurta „Lietuvos šaudymo į lauko taikinius asociacija“ (LFTSA). Tais pačiais metais Lietuvą pripažino aštuonios kitų šalių FT organizacijos ir to pakako, kad LFTSA būtų priimta į „Tarptautinę Field Target Federaciją“ (WFTF). To dėka, tarptautinėse varžybose, Lietuvą galėjo atstovauti ir mūsų šalies šauliai. 2005 m. rudenį Anglijoje įvykusiame „2005 m. Pasaulio Field Target Čempionate“, Lietuvos komanda pirmą kartą pakliuvo į tarptautinių varžybų sąrašus. Tai buvo pirmas ir labai svarbus žingsnis padarytas tam, kad apie Lietuvoje vystomą Field target‘ą sužinotų ir kitos šalys.

Autorius: Rolandas Gendikas

  • WFTC 2015
  • paremk-lftsa-banner
  • Member of European Field Target Federation

Mus remia:

  • dussmann-logo

Partneriai:

  • bait-logo-simple
  • viskasmedzioklei-logo