Lietuvos šaudymo į lauko taikinius asociacija
Lithuanian Field Target Shooting Association

Saugaus elgesio su ginklu taisyklės

LFTSA SAUGAUS ELGESIO VARŽYBOSE SU PNEUMATINIU GINKLU TAISYKLĖS

1. Varžybų metu yra paskiriamas šaudymo vadovas ir jo asistentai. Šaudymo vadovo ir asistentų komandos vykdomos nedelsiant – priešingu atveju dalyvis pašalinamas iš varžybų.

2. Visada elkitės su ginklu kaip su užtaisytu ir paruoštu šūviui. Niekada nelaikykite piršto ant nuleistuko, jeigu nesiruošiate šauti, net jeigu ginklas neužtaisytas. Pirštas gali liesti nuleistuką tik šaudymo zonoje po pasiruošimo šauti, kai ginklas nukreiptas link taikinio.  Užtaisyti ginklą galima tik esant  šaudymo pozicijoje (kai ginklas nukreiptas link taikinio) ir duota šaudymo vadovo komanda šaudyti.

3. Niekada nenukreipkite ginklo į tai į ką nesiruošiate šauti. GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA nukreipti ginklą į žmones. Šaudymo metu ginklas visada turi būti nukreiptas į taikinių pusę. Ginklas varžybų metu gali būt pernešamas: uždarame dėkle; vamzdžiu žemyn ant peties (jei yra diržas); rankose vamzdžiu žemyn su ryškiu saugumo žymekliu įkištu į kulkos lizdą . Pernešant ginklą imkitės visų įmanomų saugumo priemonių – atidarykite ginklo spyną arba šiek tiek atlenkite spyruoklinio šautuvo vamzdį ir t.t. Laukiant eilės į šaudymo poziciją neužtaisytas ginklas (dėkle arba be dėklo) gali būti padėtas tik šalia (kiek įmanoma arčiau) šaudymo zonos linijos nukreipiant ginklo vamzdį į šaudymo zoną.

4. Visada pasitikrinkite ar teisingai pasirinkote šaudymo poziciją. Šaudant iš ginklo su optiniu taikikliu - vamzdžio kanalo ašis yra žemiau taikiklio ašies. Kulka gali pataikyti į arti esančius daiktus nematomus per optinį taikiklį, bet esančius priešais vamzdį. Šaudant į artimus taikinius naudokite apsauginius akinius.

5. Kontroliuokite teritoriją kurioje vyksta šaudymas. Stebėkite, kad dalyviai ar kiti asmenys neįeitų į šaudymo zoną. Signalą  „nutraukti šaudymą“ (ilgas švilpuko signalas arba komanda balsu) privalu skelbt nedelsiant jei kyla grėsmė žmonių saugumui. Visais kitais atvejais šaudymą nutraukia tik šaudymo vadovas arba jo asistentai.

6. Išgirdę signalą „nutraukti šaudymą“ – nedelsiant nutraukite šaudymą į taikinius. Jei ginklas užtaisytas - nedelsiant saugiai iššaukite į žemę (ne arčiau 8m nuo šaudymo linijos) ir laikykite jį nukreiptą žemyn iki signalo „tęsti šaudymą“ (du švilpuko signalai arba komanda balsu). Prie taikinių, į šaudymo zoną, galima eiti tik gavus šaudymo vadovo leidimą.    

7. Neperdavinėkite vienas kitam užtaisyto ginklo. Nepalikinėkite užtaisyto ginklo. Nepalikinėkite ginklo be priežiūros. Nelieskite svetimo ginklo be savininko leidimo. Nelieskite ginklo jeigu prie taikinių yra žmonių, net jeigu ginklas neužtaisytas. Neardykite užtaisyto ginklo. Ginklo remontas ar techninės būklės patikrinimas atliekamas tam skirtoje vietoje atsižvelgiant į visus saugaus elgesio taisyklių reikalavimus.

8.Naudoti/perduoti ginklą asmenims nesusipažinusiems su saugumo taisyklėmis arba apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų - GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA

9. Kai varžybos vyksta poligonuose ar šaudyklose, draudžiama liesti, ardyti ar kitaip paveikti teritorijoje rastus neaiškios kilmės daiktus. Apie potencialiai pavojingus radinius nedelsiant informuokite varžybų organizatorius arba teisėją.

  • WFTC 2015
  • paremk-lftsa-banner
  • Member of European Field Target Federation

Mus remia:

  • dussmann-logo

Partneriai:

  • bait-logo-simple
  • viskasmedzioklei-logo